STAFF

DR ASJA SLIVNJAK-MILJANIĆ :

DR ASJA SLIVNJAK-MILJANIĆ

Direktor Liječnik opće medicine
Ultrazvućni dijagnostičar

MR.SC. NENAD BIĆANIĆ DR. MED. :

MR.SC. NENAD BIĆANIĆ DR. MED.

internist, endokrinolog i dijabetolog
MR.SC. PAOLA RIOSA, DR.MED. :

MR.SC. PAOLA RIOSA, DR.MED.

neurolog

DR.SC. ALEKSANDAR ĆUBRANIĆ, DR.MED. :

DR.SC. ALEKSANDAR ĆUBRANIĆ, DR.MED.

internist-gastroenterolog
DOMAGOJ ĆUŽIĆ, DR.MED. :

DOMAGOJ ĆUŽIĆ, DR.MED.

dermatovenerolog
ALEN KOCIJANČIĆ, DR.MED. :

ALEN KOCIJANČIĆ, DR.MED.

urolog

DR MED. LIDIA NEŽIĆ KOSANOVIĆ :

DR MED. LIDIA NEŽIĆ KOSANOVIĆ

spec. dermatovenerolog

ANDREA JARDAS :

ANDREA JARDAS

medicinska sestra

H&H Color Lab